Zapraszam!

Poniżej opisuję szerzej niektóre wybrane metody mojej pracy:

 • terapię manualną
 • igłoterapię
 • taping rehabilitacyjny
 • rehabilitację stawów skroniowo – żuchwowych
 • SM – System
 • badanie “per rectum”

Terapia manualna

Terapia manualna jest niezastąpionym współcześnie w fizjoterapii systemem diagnozowania i leczenia odwracalnych zaburzeń w narządzie ruchu.

Terapia manualna w modelu holistycznym “widzi” człowieka całościowo czyli holistycznie. Uwzględnia zabiegi biomechaniczne (mobilizacje i manipulacje), zabiegi odruchowe (działanie na punkty spustowe) oraz działania edukujące pacjenta w zakresie czynnika stresu, jako jednej z możliwych przyczyn powstania jego dolegliwości.


Igłoterapia

Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa określającego narzędzie służące do wykonania zabiegu. Acus – igła, punctura – ukłucie. Akupunktura jest częścią Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, sięgającej 3 tysiące lat przed naszą erą.

Medyczna akupunktura to nakłuwanie odruchowo zmienionych części skóry, powięzi, mięśni i okostnej, bez podbudowy filozoficznej. Chodzi tu o terapię tkanek miękkich, mięśniowo – powięziowych punktów spustowych, o normalizację napięcia mięśnia. Takie rozluźnianie cieniutką igłą akupunkturową, jest w odczuciu pacjenta delikatniejsze niż często bardziej boleśnie odczuwane mobilizacje uciskowe.

Medyczna akupunktura ma w zależności od techniki, miejsca jej stosowania i przekroju igły, wiele różnych nazw. Są to:

 • dry needling (suche igłowanie – w odróżnieniu do stosowanego przez lekarzy ostrzykiwania lekiem)
 • igłoterapia cienko i gruboigłowa

Igłoterapia jest jedyną bezpośrednią metodą, za pomocą której można dotrzeć do źródła bólu. Działa na zasadzie łuku odruchowego, pobudzając zmienioną chorobowo tkankę do samoleczenia.


Taping rehabilitacyjny

Historia plastrowania i bandażowania sięga swoimi korzeniami tysiącleci wstecz. Nowoczesna metoda kinesiotapingu została stworzona i rozwinięta w Japonii w latach siedemdziesiątych przez dra Kenza o Kase. Jest ona oparta na użyciu nie ograniczających ruchu plastrów Kinesio Tex. Metoda ta, doskonalona przez różnych terapeutów, mimo istniejących różnic terapii nosi wspólną nazwę MTC (Medical Taping Concept). Jest stosowana zarówno w rehabilitacji, jak i w sporcie.

Ze względu na wiele możliwości terapeutycznych umożliwia postępowanie w wielu schorzeniach czy dysfunkcjach. Różne właściwości mechaniczne stosowanych materiałów pozwalają na odpowiednie dobranie używanych technik do schorzenia, stanu pacjenta oraz etapu rehabilitacji. Taping Rehabilitacyjny uzupełnia inne, stosowane w rehabilitacji metod.

Jest to metoda ciesząca się dużym powodzeniem w terapii z pacjentami i sportowcami dotkniętymi:

 • schorzeniami i dysfunkcjami neurologicznymi
 • urazami, przeciążeniami w obrębie narządu ruchu
 • wadami postawy
 • zespołami bólowymi w obrębie narządu ruchu

Rehabilitacja stawów skroniowo – żuchwowych

Zajmuję się tym tematem już od wielu lat. Ma to związek z terapią manualną holistyczną , która widzi człowieka całościowo i która jest jedną z metod wykorzystywanych przeze mnie w pracy z pacjentem. Wciąż doskonalę w tej dziedzinie moje umiejętności i uzupełniam wiedzę o nowinki medyczne

W rehabilitacji żuchwy, poza metodami terapii manualnej i osteopatii, wykorzystuję technikę suchego igłowania (dry needling), biostymulacji laserowej, tapingu i inne

Leczenia zaburzeń stawów skroniowo – żuchwowych nie można oddzielać od wypracowania prawidłowego stereotypu postawy i zachowań dnia codziennego

Nie można też pomijać czynnika stresu, ponieważ gromadzone w żuchwie w wyniku stresu napięcia, oddziałują na całe ciało.


SM – System

SM – System to czeska, oparta na działaniu łańcuchów powięziowo – mięśniowych metoda pracy z pacjentami z bólem kręgosłupa, a także po wypadnięciu dysku i ze skoliozami. Stworzona przez dra Richarda Smiska, doskonalona przez niego przez 30 lat i zbadana klinicznie przez ponad 25 lat pracy z pacjentami. Pełni ona rolę w profilaktyce i leczeniu przeciążeń w narządzie ruchu, stanowi wspaniałą profilaktykę degeneracji kręgosłupa i stawów związanych z siedzącą pracą, nauką oraz z uprawianiem sportu. Ćwiczenia są wykonywane przy użyciu elastycznej taśmy, która umożliwia aktywację spirali mięśniowej, a siła działająca “wyciąga” kręgosłup w górę. Prowadzi to do redukcji nacisku na krążki międzykręgowe, przez co z kolei umożliwia ich prawidłowe odżywienie i regenerację.


Badanie ”per rectum”

U podłoża problemów z dnem miednicy leży często nasza psychika oraz urazy spowodowane upadkiem na kość guziczną, nierównowaga statyczna miednicy.

Zabieg „per rectum” jest często nieoceniony w terapii bólów odcinka lędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa oraz w tzw. „rwie kulszowej gruszkowatej.” Ocena i terapia „per rectum” jest też często pomocna w problemach z wypróżnieniem i z nietrzymaniem moczu.

Sfera odbytu jest często pomijana w terapii ze względów kulturowych, bądź też terapia tego obszaru jest pomniejszana przez grono medyków, jako mało znacząca w procesie zdrowienia pacjenta. Tymczasem mobilizacja „ per rectum” czyli „ przez odbyt” pozwala na dokładne zbadanie palpacyjne, niedostępnych w inny sposób struktur dna miednicy.

Poprzez terapię uciskową w obrębie występujących tu zmian czynnościowych (bolesnych uciskowo przy palpacji), prowadzi do stopniowego wygaszania znanych pacjentowi objawów.

„Per rectum” możemy dotknąć m. innymi okolicy miednicznej kości krzyżowej, więzadła krzyżowo – guzowego, mięśnia gruszkowatego.